• 1.jpg
 • 2-1.jpg
 • 2.jpg
 • 3-1.jpg
 • 3.jpg
 • 5-1.jpg
 • 5-2.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 8-1.jpg
 • 8.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg

Organizacijski odbor 2013.

Grude, 18. veljače 2013. godine


Temeljem članka 42. stavak 3. alineja 9. Statuta općine Grude ("Službeni glasnik općine Grude" broj: 1/08) načelnik općine Grude   d o n o s i


O D L U K U
o imenovanju Organizacijskog Odbora "50. Šimićevih susreta 2013"


I.
U organizacijski odbor "50. Šimićevih susreta 2013" imenuju se:

1.    Ljubo Grizelj, predsjednik
2.    Mario Bušić, zamjenik predsjednika
3.    Draženko Vranješ, član
4.    Vlado Majstorović, član
5.    fra Vendelin Karačić, član
6.    fra Ante Marić, član
7.    Jozo Pavković, član
8.    Helena Lončar, član
9.    fra Marko Jurič, član
10.    Anita Kolak, član
11.    Jozo Marić, član
12.    Marina Kljajo-Radić, član
13.    Franjo Vukoja, član
14.    Petar Majić, član
15.    Andrijana Mlinarević-Cvetković, član
16.    Stjepan Glavaš, član
17.    Robert Pehar, član
18.    Srećko Mikulić, član

.

II.
Zadaća Organizacijskog odbora je organizacija "50. Šimićevih susreta 2013", odnosno aktivnosti na donošenju i realizaciji programa Susreta.

 

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku općine Grude".

.

.

NAČELNIK

Ljubo Grizelj