• 1.jpg
 • 2-1.jpg
 • 2.jpg
 • 3-1.jpg
 • 3.jpg
 • 5-1.jpg
 • 5-2.jpg
 • 5.jpg
 • 6.jpg
 • 8-1.jpg
 • 8.jpg
 • 13.jpg
 • 15.jpg
 • 16.jpg
 • 17.jpg
 • 18.jpg
 • 19.jpg
 • 20.jpg
 • 21.jpg

Organizacijski odbor 2015.

Grude, 12. veljače 2015. godine

Temeljem članka 42. stavak 3. alineja 9. Statuta općine Grude ("Službeni glasnik općine Grude" broj: 1/08 i 2/13) Načelnik općine Grude   d o n o s i

O D L U K U

o imenovanju Organizacijskog Odbora "52. Šimićevih susreta 2015"

I.

U organizacijski odbor „52. Šimićevih susreta 2015“ imenuju se:

1. Ljubo Grizelj, predsjednik

2. Mario Bušić, zamjenik predsjednika

3. Draženko Vranješ, član

4. Petar Majić, član

5. Ružica Mikulić, član

6. Jozo Marić, član

7. Stipe Glavaš, član

8. Mladen Leko, član

9. Srećko Mikulić, član

10. Mile Pejić, član

11. fra Božo Milić, član

12. fra Vendelin Karačić, član

13. Ljubo Leko, član

14. Anita Kolak, član

15. Ivan Sivrić, član

16.Ivan Šimić, član

17. Frano Vukoja, član

18. Suzana Pešorda, član

19. Lucija Mikulić, član

 

II.

Zadaća Organizacijskog odbora je organizacija "52. Šimićevih susreta 2015", odnosno aktivnosti na donošenju i realizaciji programa Susreta.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku općine Grude".

 

NAČELNIK

Ljubo Grizelj